تعمیر، بازسازی و تست شیرهای سرچاهی

خدمات عمومی

 • بازرسی کامل چشمی و انجام آزمون های غیر مخرب و گزارش نتایج

 • مهندسی معکوس و ساخت تمامی اجزاء تخریب شده

 • تنش زدایی و عملیات حرارتی اجزاء مختلف پمپ

 • پوشش دهی و مهندسی سطح

 • بازسازی به روش جوشکاری و ماشینکاری

 • هیدروتست و تست­های عملکرد مطابق API 6A

تعمیر و بازسازی شیرهای سرچاهی

 • دمونتاژ و بازرسی کامل بر اساس PSL مربوطه

 • تهیه دستورالعمل­های جوشکاری، آزمون های غیر مخرب و تست شیرها

 • تهیه نقشه قطعات تخریب شده و ساخت آنها

 • بررسی آببندها و جایگزینی پکینگ، سیل رینگ و اورینگ ها

 • بازسازی به روش جوشکاری و ماشینکاری بدنه، کلاهک، محفظه آببندها، سطوح آببندی بدنه و کلاهک و …

 • سخت کاری سطحی و پوشش دهی گیت و سیت ها

 • مونتاژ ولو

 • گریسکاری کامل شیر با گریس RS CLARE 601

 • هیدروتست و تست های عملکرد

ساخت قطعات یدکی شیرهای سرچاهی

 • Gate, Gate Guide & Retainer Plate
 • Ball
 • Stem & Stem Packing
 • Seat Ring & Body Bushing
 • Seal Ring and Lip Seal
 • Spring Wave

محدوده کاری

 • Types: Gate Valve, Choke Valve, Check Valve, Plug Valve and Ball ValvePressure Rating: 2000, 3000, 5000 & 1000 psi
 • Temperature Classes: K, L, N, P, S, T, U & V
 • Material Classes:
  – AA, BB & CC for General Services
  – DD, EE & FF for Sour Services
 • Product Specification Level: PSL1, PSL2 & PSL3
 • Performance Requirements: PR1 & PR2

طراحی، سایزینگ و ساخت اکچویتور SSV و SSSV

 • طراحی و شبیه سازی

 • سایزینگ

 • ساخت

 • هیدروتست و تست­های عملکرد مطابق API 6A

مهندسی سطح و پوشش ها

 • اعمال پوشش های سطحی استلایت و تنگستن کارباید

 • آبکاری الکترولس نیکل و کروم سخت

 • سخت کاری سطحی به روش عملیات حرارتی

پروژه های انجام شده