شیرهای صنعتی

شرکت پترورابین صنعت یکی از ارائه دهندگان خدمات تعمیر و بازسازی ، اورهال انواع شیرهای صنعتی از جمله شیرهای شرچاهی ، شیرهای کنترلی و شیرهای دستی است. همچنین تامین قطعات شیرهای صنعتی از دیگر سرویس‌های مجموعه می باشد. برای آشنایی بیشتر خدمات تخصصی شرکت روی آیتم مورد نظر خود کلیک کنید: