خط مشی کیفیت

باورمان این است که با شیوه رهبری، ارتباط با مشتری و مدیریت بهینه سرمایه های انسانی در چارچوب استقرار نظام مدیریت کیفیت می توانیم گامهای موثری در عمل به ماموریت سازمان و رسیدن به چشم انداز ترسیم شده برداریم. در همین راستا شرکت پترو رابین صنعت برنامه های توسعه خود را براساس محورهای اصلی زیر پایه ریزی نموده و خود را متعهد به اجرای اثربخش آنها می داند:

رهبری و مدیریت:

 • تصمیم گیری بر پایه تجزیه و تحلیل واقع گرایانه
 • جذب و به کارگیری نیروهای متخصص و خلاق به عنوان سرمایه های فکری و آینده ساز سازمان
 • بهبود مستمر فرآیندها و عملکرد سازمان در راستای افزایش رضایتمندی کلیه ذینفعان
 • تلاش برای تحقق الزامات قانونی و سایر الزامات در تمامی ابعاد مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت در چارچوب استراتژی و اهداف سازمان

 • تعهد به حفظ اطلاعات مشتریان، یکپارچگی و قابلیت دسترسی به اطلاعات
 • تعهد به حفظ اطلاعات مشتریان، یکپارچگی و قابلیت دسترسی به اطلاعات

مشتریان:

 • طراحی و ارائه خدمات با کیفیت جهت برآوردن نیازها و خواسته های منطقی مشتریان
 • بکارگیری روشهای نوین جهت ارتباط آسان و سریع مشتریان با سازمان

 • ارائه خدمات بهینه با رویکرد بهبود مستمر در جهت رسیدگی موثر و رضایت بخش به شکایات، انتقادات و پیشنهادات مشتریان

جامعه و کارکنان:

 • بهبود کیفیت زندگی کاری سرمایه های انسانی و ارتقا سطح انگیزه، شادی و موفقیت در سازمان و ارتقا سلامت کارکنان

 • رشد و تعالی سرمایه های انسانی بر مبنای صلاحیت، توانمندی و نیز ارزیابی عملکرد منصفانه و دقیق و همچنین توسعه آگاهی و دانش کارکنان از طریق آموزش

 • تلاش در جهت حفظ محیط زیست از طریق کاهش آلاینده های زیست محیطی و تکیه بر پیشگیری از بروز هر نوع آلودگی

 • ارائه راهکارهای جدید، مبتنی بر دانش فنی روزآمد در جهت بهینه سازی مصرف انرژی

 • ارتقاء محیط کاری سازمان از طریق توسعه فرهنگ آراستگی محیط کار

با این نگرش، تمامی رویه ها، ساختارها، افراد و منابع مالی را در کنار هم قرار می دهیم تا بتوانیم در زمان موثر به نتایج مورد انتظار دست یافته و الگویی برای بهبود و توسعه در کشور باشیم.

حجت اله امرایی

مدیرعامل